Szabadság-sziget.hu

wwf.hu szabadsag-sziget.hu

english magyar

Sajtófigyelés

Mentsd meg a Szigetet!

Mit teszünk a szigetért?

Erdészeti beavatkozások - az ártéri erdő védelme

A szigeten a természetes erdőt az emberi beavatkozás és az ide jutó invazív fafajok jelentősen átalakították. Nemrég még a fakitermelés is cél volt. Egy ilyen élőhelyen, ami fokozottan védett természetvédelmi terület is, csakis természetvédelmi szempontok érvényesülhetnek. Ennek érdekében megvásároltuk a szigetet és az erdeit természetszerű erdővé alakítjuk.

 

Bővebben »

A lakosság tájékoztatása a projekt céljáról és a projekt során várható beavatkozásokról

A mohácsiak szívükön viselik a Szabadság-sziget és a mellékág sorsát. A kőgát megépítése óta 30 év telt el – ez nem olyan nagy idő, hogy ne emlékeznének a régi szép időkre. A WWF számára fontos, hogy a helyi emberek tudják, mi fog történni a mellékággal és hogy aki akar, bekapcsolódhasson a projektbe.


 

Bővebben »

Környezetvédelmi hatásvizsgálat

A projekt fokozottan védett természeti területen folyik, ezért a környezetvédelmi hatásvizsgálat elvégzése kötelező. Ezért egyik első lépésünk a vizsgálat lefolytatása és a környezetvédelmi engedély megszerzése volt. A projekt első évében, 2009-ben részletes felmérés készült a sziget és a mellékág élővilágáról, majd a tervezett beavatkozások várható hatásait vizsgálta meg az erre feljogosított szakcég. Az összeállított tanulmányt és az engedély kérelmet beadtuk az illetékes hatósághoz, majd 2010 májusában megkaptuk a környezetvédelmi engedélyt.
 

 

Bővebben »

A LIFE+ program és a Natura 2000 hálózat

A Natura 2000 az Európai Unió ökológiai hálózata, melynek alappilléreit két uniós természetvédelmi direktíva, az 1972-ben életbe lépett Madárvédelmi, valamint az 1992-ben kiadott Élőhelyvédelmi irányelv alkotja. A hálózat megalkotásának célja, hogy az egész kontinensen megőrizze a biológiai sokféleséget, valamit védelmet és támogatást nyújtson az Unió számára értékes fajoknak és élőhelyeknek. 

 

Bővebben »

A sziget erdeit veszélyeztető invazív fafajok egyedeinek eltávolítása

A dunai szigetek és a hullámtér növényzetében mára számos idegenföldi, itt károkat okozó növényfaj települt be. A hívatlan betolakodók nagyon jól érzik magukat, dömpingszerű magtermelésükkel és gyors növekedésükkel (azaz inváziójukkal, innen a nevük) kiszorítják az őshonos növényzetet. Egyetlen esély a hazai erdő felcseperedésének elősegítése a lombkorona záródásáig, mert ezek az idegen fajok mind rosszul tűrik az árnyékolást, ezért zárt, egészséges hazai erdőben nincs maradásuk.


 

Bővebben »

1 2